Teenistused

Pühap., 24.juunil kell 10.00 liturgia, Ristija Johannese sündimine
Pühap., 1.juulil kell 10.00 liturgia
Pühap., 8.juulil kell 10.00 liturgia
Pühap., 15.juulil kell 10.00 palvus
Pühap., 22.juulil kell 9.15 veepühitsus, kell 10.00 liturgia,
teenib Tartu piiskop Eelija, Püha aps.Maria Magdaleena mälestuspäev
Pühap., 29.juulil kell 10.00 liturgia
Pühap., 5.augustil kell 10.00 liturgia, Issandamuutmise püha

Uue-Virtsu Kristuse sündimise kogudus
Pühap., 18.augustil kell 11.00 liturgia Kõmsi kogudusemajas

Comments are closed.