Teenistused

Liturgia pühapäeviti kell 10.00

24.juulil tähistame koguduse nimepäeva ja kiriku pühitsemise 170.aastapäeva
Veepühitsus kell 9.15
Liturgia kell 10.00, ristikäik
Teenib metr. Stefanus koos kaasvaimulikega

Литургия по воскресениям в 10.00