Kuulamiseks

Kellad

Meie Isa

Usutunnistus

Õndsuse salmid

Taevane Kuningas

Mu hing austab väga Issandat

Püha Jumal

Jumalasünnitajale

BÜTSANTSI LAUL

Christos anesti, laulab Petros Gaitanos

Agni Parthene

On kohus

SÜÜRIA LAUL

Kristuse kannatused

Hümn pühale Jaakobile

Hümn pühale Efraimile

KOPTI LAUL

Au olgu…

Neitsi Maarjale

Issand heida armu

PÜHADE TROPARID ehk PEALAULUD

Jumalasünnitaja sündimine

Risti ülendamine

Jumalaema templisseviimine

Kristuse sündimine

Kristuse ristimine

Issanda templisseviimine

Jumalaema rõõmukuulutamine

Palmipuudepüha

Ülestõusmispüha

Nelipühi

Issandamuutmine

 Jumalaema uinumine

 PÜHAPÄEVADE ehk ÜLESTÕUSMISTROPARID

1.viisil

2.viisil

3.viisil

4.viisil

5.viisil

6.viisil

7.viisil

8.viisil

Üpr. Jüri Ilvese raadiomõtisklused

Valikutest ja püsivusest

Meie kohast siin elus

Sõnast

Elutee armastuses

Igavesest elust

Jõulupaastu alguseks

Püha Porfiriose mõtteid

Paastust ja palvest

Jumalaema sündimise pühadeks

Issanda esivanemad Joakim ja Anna

Pühakutest ja märtritest

Salasustest

Püha Katariina

Ikoonidest

Ristimärgist

Palvest Issand heida armu

Paastumisest

Elust läbi salasuste

Liturgilisest jumalateenistusest

Julgest elust Issandas

Elu mõttest ja kutsumusest

Ristiülendamise pühadeks

Mõtisklus inimesest