Kuulamiseks

Kellad

Meie Isa

Usutunnistus

Õndsuse salmid

Taevane Kuningas

Mu hing austab väga Issandat

Püha Jumal

Jumalasünnitajale

BÜTSANTSI LAUL

Christos anesti, laulab Petros Gaitanos

Agni Parthene

On kohus

SÜÜRIA LAUL

Kristuse kannatused

Hümn pühale Jaakobile

Hümn pühale Efraimile

KOPTI LAUL

Au olgu…

Neitsi Maarjale

Issand heida armu

PÜHADE TROPARID ehk PEALAULUD

Jumalasünnitaja sündimine

Risti ülendamine

Jumalaema templisseviimine

Kristuse sündimine

Kristuse ristimine

Issanda templisseviimine

Jumalaema rõõmukuulutamine

Palmipuudepüha

Ülestõusmispüha

Nelipühi

Issandamuutmine

 Jumalaema uinumine

 PÜHAPÄEVADE ehk ÜLESTÕUSMISTROPARID

1.viisil

2.viisil

3.viisil

4.viisil

5.viisil

6.viisil

7.viisil

8.viisil

Pr. Jüri Ilvese raadiomõtisklused

Paastust ja palvest

Jumalaema sündimise pühadeks

Issanda esivanemad Joakim ja Anna

Pühakutest ja märtritest

Salasustest

Julgest elust Issandas

Elu mõttest ja kutsumusest

Ristiülendamise pühadeks

Mõtisklus inimesest

Comments are closed.