Kontakt

Ornament

EAÕK Haapsalu Kogudus
reg.nr. 80209748
Linda 2, 90502 Haapsalu
tel.+372 47 37211

Ülempreester J ü r i   I l v e s  +372 53015251
Munkpreester Justinus (Kiviloo) +372 5246786
Diakon Paulus Pihlak +372 5084089
Haapsalu ja Uue-Virtsu kogudused
e-mail: georgius(at)maria-magdaleena.net
Koguduse pangarekvisiidid:
EAÕK Haapsalu Kogudus
a/a  EE927700771001855185, LHV Pank
Täname südamest kõiki annetajaid, kes on oma panusega aidanud kogudusel tegutseda!

Comments are closed.