Teenistused

L, 22.juunil kell 13.00 hingepalved Kõmsi kalmistul
P, 23.juunil kell 10.00 liturgia, Nelipühi
P, 30.juunil kell 10.00 liturgia, Kõikide pühade pp, (Õietrioodi lõpp)
P, 7.juulil kell 10.00 liturgia, Eestimaa pühade pp.
P, 14.juulil liturgiat EI TOIMU
P, 21.juulil kell 9.15 veepühitsus, 10.00 liturgia, ristikäik, söömaaeg. Koguduse nimepäev, templipüha
P, 28.juulil kell 10.00 liturgia

Piht enne liturgiat kell 9.15

*   *   *
Литургия по воскресениям в 10.00
Исповедь в 9.15