Tänapäev

Koguduse tänapäev

Haapsalu Maria-Magdaleena kogudus taasalustas oma tegevust 1994.a., mil koguduse kasutusse tagastati püha apostlisarnase Maria-Magdaleena kirik Promenaadil. Kogudusele tagastatud kirikuhoonet asuti jagama koos Seitsmenda Päeva Adventistide Haapsalu kogudusega, kes oli hoonet kasutanud alates 1985.a. Kirik oli sisustatud vastavalt adventkoguduse teenistuse vajadustele, s.t. ajaloolises altariosas paiknes astmete ja noodipultidega lava, vasakul pool altarit oli kantsel (kõnetool), paremal pool tiibklaver ja kirikusaalis paiknesid pingid kogu ruumi ulatuses. Esimeseks probleemiks oli aja ja ruumide kohandamine kahe koguduse vajadustega.

Esimesed jumalateenistused teenis üpr. Emmanuel Kirss Tallinnast (pildil vasakul).
Uue hingamise koguduseellu tõi 1996.a., mil toimus kahe uue vaimuliku pühitsemine Haapsalu koguduse tarvis – Soome peapiiskop Johannes (Rinne) pühitses preester Aleksander (Aivar)Sarapiku (pildil paremal) ja diakon Platon (Jüri) Ilvese.
1997.a. 24. augustil pühitses metrop. Ambrosius diakon Platoni Haapsalu koguduse preestriks, vaimulikunimega Jüri (pildil keskel).

Pühitsus
Esimeseks muudatuseks sisustuse osas oli lavalt toolide ja noodipultide kõrvaldamine. Liturgia ajaks seati altariossa üles ajutine laud. Varsti valmistati esimesed analoed (kaldlauad) ikoonide jaoks, mis asetati altariosa ja kirikusaali eraldamiseks(ikonostaasi asemel). 1997.a. suveks tõmmati altari ja kirikusaali vahele vaheriie, mis juba konkreetselt eraldas altari ja kirikusaali. 1998.a.talvel saime kuulda, et mahajäetuna seisvas Suure-Jaani kirikus on säilinud ikonostaas (kujusein). See osutus heas korras olevaks ning kokkuleppel Suure-Jaani linnavalitsusega toodigi ikonostaas Haapsalu kirikusse, kus see 1998.a. Ülestõusmispühadeks pärast korrastamist üles seati. Kirik hakkas omandama traditsioonilist ilmet.
Lõplikult sai kirikuhoone koguduse kasutusse 2001.a. 1.septembrist, mil adventkogudus asus ümber vastvalminud hoonesse Endla tänaval.


Kiriku sisevaade Puitnikerdustega ikonostaas pärineb Suure-Jaani õigeusukirikust, mis pühitseti 1908.a. ja on suletud alates 1988.a.
Kirikulipud pärinevad Hiiumaalt. Väga halvas seisus olnud lipud restaureeriti Tallinna Kunstimuuseumi juures ja on nüüdsest nähtaval kohal Haapsalu kirikus.
Paremal asub templiikoon – püha apostlisarnase Maria Magdaleena pühakuju, mis on kirjutatud Oulu ikoonimaalijate poolt ja kingitud Haapsalu kogudusele 1998.a.

Osadus Kogudusel on heaks tavaks koguneda pärast jumalateenistust kogudusemajas. Ühiselt võetakse einet  ja arutletakse erinevatel teemadel, mis kellelgi südamel ja meelel. Tihti tulevad teemad äsjapeetud jumalateenistuse kirjakohtadest või jutlusest.

lapsed

Kristuse Sündimise pühade paiku külastab kogudust traditsiooniliselt meie valitseja metrop. Stefanus. Kokkutulnud perede lapsed saavad kingituse, ühiselt mängitakse ja lauldakse.

Koguduse juures on ajuti tegutsenud laste pühapäevakool. Aastatel 2002-2003 ja 2008-2009 käidi koos, et õppida õigeusu traditsioone, tutvuda Pühakirjaga ja üheskoos meisterdada.
2002.a. jaanuarist kuni 2003.a. talveni tegutses  ikoonimaaliring, mille eesmärk oli kaasa aidata ikoonimaalimise traditsiooni elavdamisele meie Kirikus. Samuti pikemas perspektiivis aidata kaasa Haapsalu kiriku ikoonidega sisustamisele.
Ringi tööst võttis osa 6 maalijat. Esimese tööna valmisid püha Nikolause ikoonid.

Ikoonimaaliringi juhendas Kadi Katariina Sarapik Tallinnast.

Koguduse iga-aastaseks tippsündmuseks on südasuvine koguduse nimepäev, mida peetakse püha aps. Maria Magdaleena mälestuspäeval, 22. juulil.
Sel päeval on alati teenimas meie valitseja, metrop. Stefanus, samuti mitmed külalisvaimulikud eri kogudustest. Tähtpäevadel, nagu kiriku pühitsemise aastapäevadel või koguduse juubeliaastatel on olnud päeva pidulikumaks muutmas mitmed esinejad. Meil on laulnud Helsingi koguduse koorid, ansambel Triskele Tartust, Orthodox Singers jt.

2011.a. tähistas kogudus asutamise 175. ja taasalustamise 15.aastapäeva.
2012.a. tähistasime püha Maria-Magdaleena kiriku pühitsemise 160.aastapäeva.


Linda 4 Aasta 2003 tõi lahenduse koguduse pikaajalisele murelapsele – kogudusemaja Linda 4, mis seisis aastaid tühjalt sai põhjalikult remonditud. Maja siseviimistluses on taastatud esialgne ilme – välja on puhastatud arhailised palkseinad, samuti vanad laed, kus on säilinud esialgne laudis ja massiivsed aampalgid. Taastatud on lubikrohv seintel ning vanade akende eeskujul valmistatud uued aknad. Täielikku uuendamist on leidnud põrand. Juurde on ehitatud kaasaegse sanitaartehnikaga vannituba, samuti köök, kus on kõik võimalused koguduse ürituste läbiviimiseks. Kõik kokku moodustab mõnusa arhailise ansambli. Majas teostatud kapitaalremont on saanud võimalikuks tänu Soome sõprade annetustele, EAÕK-le Eesti riigi poolt eraldatud remondisummadele ning annetajatele Haapsalu kogudusest. 2004.a. sai hoone ka uue välisilme – fassaadi on parandatud ja värvitud, ehitatud on uus tuulekoda, taastatud on mitmed dekoratiivsed elemendid.
Maja on koguduse ürituste toimumispaigaks, samuti puhkemajana suvisel ajal.

Samal aastal said uue värvkatte ka kiriku lagi ja seinad.
Altari lae värvimiseks valisime helesinise, kirikusaali laele ja seintele aga helebeezi värvitooni. Seinte alumine puidust osa on ookerkollane.
2008.a. taastati kirikupõrand oma esialgses ilus. Põrand lihviti puhtaks ja õlitati.

Uue vaipkatte sai ka altariruumi põrand.

 

KROONIKAT

 • 15. juuli 2004.a. Maalehe lisas “Targu Talita” ilmus artikkel kogudusemaja Linda 4 remondist. Kajastati remondi käiku, sellega seonduvaid probleeme. Sõna võtsid remonttöid teostanud FIE Tõnu Tiit, ES Sadolin esindajad Arthur Allas ja Argo Otsma ning preester Jüri Ilves. Järg esimesele loole ilmus 26.septembri „Targu Talitas“.
 • * Püha Maarja Magdaleena mälestuspäev, koguduse templipüha Haapsalus algas 24.juulil 2004 laupäeval. Peeti koguöine jumalateenistus preestrite Juha Hirvoneni ja Jüri Ilvese ning diakon Markus Kooviste kaasteenimisel. Päevaga haakus suurepäraselt Peeter I päeva tähistamine SEE Teatri ettevõtmisel. Tegemist oli teatraliseeritud päevaga, mis algas Promenaadil Peeter I vastuvõtuga. Edasi liiguti püha Maarja Magdaleena kirikusse, kus preester J. Ilves võttis vastu “tsaari koos õukondlastega” ning teda saatnud mitmesajapealise rahvahulgaga. Kirikus tervitas preester kogunenud rahvahulka ja kõneles lühidalt õigeusu traditsioonist ning Haapsalu kiriku ajaloost. Laulis Haapsalu slaavi ühing “Bõliina”. Külaskäik lõppes lühikese palvuse ja preestri õnnistussõnadega päeva kordaminekuks.
  Taoline üritus toimus juba teistkordselt – esimest korda juunis, kui toimus Haapsalu 725.aastapäeva pidulik tähistamine.
  Pühapäev algas traditsioonilise veepühitsusega. Kirikusse oli kogunenud lisaks koguduse rahvale ka arvukalt külalisi. Nende hulgas grupp Haapsalu ikoonimaalilaagrist osavõtnuid, kes olid kirikusse kaasa toonud nelja päeva jooksul valminud ikoonid (juhendajaks Helena Hirvonen, pildil). Järgnenud jumalikul liturgial metropoliit Stefanuse eesteenimisel teenisid preestrid Mattias Palli, Juha Hirvonen ja Jüri Ilves koos diakonite Justinus Kiviloo ja Markus Koovistega. Vaimulik osa lõppes ühise ristikäiguga, milles osalesid ka ikoonimaalijad, kandes värskeltvalminud ikoone.
  Järgnenud ühisest söömaajast osasaanuna asuti kuulama metropoliiti, kes kõneles pühakutest, uusmärtritest ja sellest, mille põhjal toimub pühakuks kuulutamine.
  Meeldejääva püha lõpetuseks kuulasime eesti vaimulikku rahvamuusikat Tartu ansamblilt “Triskele”, kes esitas peaasjalikult Ridala kihelkonnast kogutud rahvamuusikat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • Jumalaema Uinumise pühal 15.augustil 2004 külastas kirikut helilooja Arvo Pärt.
  *Haapsalu Kunstinädala raames toimus 20.augustil linnaekskursioon, mille üheks osaks oli ka meie kiriku külastamine. Kokku tuli u.30 ajaloohuvilist.
 • *  Novembris sai värvikatte kiriku siseseinte puidust osa. Kasutatud Sadolini „Domus aqua“ värvi, värvus kuldkollane. Piirded värvitud kollakas-roheliseks.
 • *  2005.a. Kristuse Ristimise püha liturgia päeval 9.jaanuaril oli suur torm. Vesi tõusis terves linnas, ujutades üle mereäärsed õued ja majad. Vesi tõusis kirikupargi kõrgema osani peatudes umbes 30m kaugusel kirikust.
 • Koguduse 170.juubeliaastal 2006 oli kiriku nimepäev eriti pidulik. 22.juulil toimunud liturgial teenis metrop. Stefanus, kaasvaimulikud Soomest, Tallinnast ja Võrust. Päeva tegi väga meeldejäävaks Obinitsa koguduse rahvas isa Rafael Hinrikuse juhtimisel, keda oli kohale sõitnud terve bussitäis.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

*2007.-2009.a. remonditi kiriku välisfassaad. Tehti krohviparandusi ja värviti lubivärviga. Sponsoriks oli ES Sadolin. Samuti vahetati välja kesktorni (leektorni) aknad. 2009.a. suvel krohviti ja värviti sokliosa. Juulis sai ette uus kiriku välisuks.


*2008.a. veebruaris remonditi kiriku põrand. Vahetati välja osa pehkinud laudu, olemasolevad lauad lihviti ja õlitati. Sponsoriteks ES Sadolin, AS Airest ja eraannetajad.
Kiriku panoraami vaata SIIT.

MM kirik
*2008.a. kevadel andis kogudus sõprade toel välja kogudust tutvustava värvitrükis broshüüri.

*2013.a. sügisel ilmus uus põhjalikum trükis koguduse ajaloost ja elust.

*Kogudus tänab kõiki toetajaid ja sponsoreid, tänu kellele on teoks saanud remonttööd kirikus ja kogudusemajades, samuti trükiste ilmumine:
EAÕK Kirikuvalitsus
Haapsalu Linnavalitsus
ES Sadolin
EstTrans AS
AS Tehojakelo
Hasartmängumaksu Nõukogu
Rudus AS
AS Airest
Advokaadibüroo Valdma & Partnerid
OÜ Reconnect
OÜ Corvus Albus
Toomas Väljataga
Risto Ikäheimo ja sõbrad
Epp Maria Kokamägi ja Jaak Arro

*12.jaanuaril 2009 külastas meie kogudust 9 liikmeline piiskoppide delegatsioon koos neid saatnud preestrite ja diakonitega. Kõrged külalised saabusid Haapsallu Pärnust, kus pühitseti ametisse Pärnu ja Saare piiskop Aleksander. Koguduse ajalugu ja Haapsalu linna tutvustas lühidalt pr. Jüri Ilves. Külaliste võimsa laulu ja palve järel mindi ühisele õhtusöögile.

IMG_5372
Meid külastasid:
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus
Derka metropoliit Konstantinos, Konstantinoopol
Nikea metropoliit Johannes, Soome
Elassonase metropoliit Vassilius, Kreeka
Dimitriase ja Almyrose metropoliit Ignatios, Kreeka
Oulu metropoliit Panteleimon, Soome
Sisanioni ja Siatista metropoliit Pavlos, Kreeka
Mesaorioni  piiskop Grigorios, Küpros
Sinope piiskop Athenagoras, Belgia

*22.juulil 2009.a. tähistas kogudus oma templipüha erilise pidulikkuse ja tänuga – kogudusele pühitseti diakoniks koguduse kauaaegne lugeja Avo Tölpt, kelle vaimulikunimeks sai Aabraham.

*10.augustil 2009 külastasid kogudust vene vanausuliste kogukonda kuuluvad isa Sergi, abikaasa Lidia ja tütrega Moskva lähistelt. Isa Sergi pidas kokkutulnud paarikümnele huvilisele loengu vanausuliste ajaloost ja koos abikaasaga lauldi znamennoje (vana bütsantsi stiilis laulustiil, kus teksti kohale märgitakse meloodia liikumist tähistavad märgid) laule ja vanu vaimulikke rahvalaule.

* 5.juunil 2010 toimus Haapsalus üritus Avatud Uksed, mille raames oli külastajatele avatud ka Ilon Wiklandi lapsepõlvemaa. Rahvale olid avatud Maria-Magdaleena kirik, kogudusemajad ja aed.

3923947428_65bcdc0abe

* 20.juunil 2010 toimus piiskoplik liturgia, teenis metrop. Stefanus. Kaasa teenisid isa Juha Hirvonen ja isa Tapio Rautamäki Helsingi kogudusest. Tänati soojalt Soome Sõprusühingu (VYS) esindajaid, kes annetasid ja paigaldasid meie kogudusemajale õhksoojuspumba.
Pumpun asentaja Jyrki Vikla

* 16.aprillil 2011.a. pühitses ÜP metrop. Stefanus preestriks meie koguduse diakoni Aabraham Tölpti. Pühitsemise liturgial Maria-Magdaleena kirikus osales 7 preestrit Tallinna, Hiiumaa ja Pärnumaa kogudustest.
Preester Aabraham on nüüdsest Hiiumaa koguduste esipreester.

* 6.-20. maini 2011 toimus kiriku katuse remont. Katuse ja tornide pinnad puhastati lahtisest värvist ning värviti rohuroheliseks. Värvi alla said ka kellatorni kaaraknad ning mõlema torni ristide alusmunad.
Tööd teostas Resteh OÜ.

Täname kõiki, kes toetasid selle projekti elluviimist:
Haapsalu Linnavalitsus

Kultuuriministeerium
Est Trans Kaubaveod AS
Eraannetajad

* 22.juulil 2011.a. pidas kogudus oma 175. ja koguduse tegevuse taasalustamise 15.aastapäeva. Päev algas veepühitsusega. Järgnes piiskoplik liturgia, millel teenisid metrop. Stefanus ja preestrid Aleksander, Jüri, Aabraham ning preester Tapio Rautamäki Helsingi kogudusest. Ristikäigul pühitseti sisse kauaaegse praosti Jakob Mutti mälestuspink kiriku esisel platsil.
Pärast ühist söömaaega kuulati Tartu vanamuusika stuudio “Vaikuse Muusika” esinemist.

* 22.juulil 2012.a. tähistas kogudus Maria-Magdaleena kiriku pühitsemise 160.aastapäeva. Selleks päevaks telliti Eesti tuntuimalt vitraažikunstnikult Dolores Hoffmannilt kaks vitraaži, mis kujutavad tänu ja lootust kristluse kõige ürgsemates sümbolites.

EucharistiaHope

Piiskoplikul liturgial pühitses metrop. Stefanus kaunid kunstiteosed koos jumalateenistusel osalenud rohke vaimulikkonna ja rahvaga.

* 10.06.2013 külastas meie kirikut Sinope piiskop Athenagoras Belgiast.
Külastuse eesmärk oli salvestada materjali EAÕKd tutvustava saate tarvis. Saade oli eetris Belgia TVs.

* 10.09.2013 külastas meie kogudust Tema Pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus. Patriarh koos rohke saatjaskonnaga teenis palveteenistuse pühale apostlisarnasele Maarja Magdaleenale.
Patriarh pidas tervituskõne kogudusele ja kinkis kirikule kaks küünlajalga.
Kirikupea külastas ka Haapsalu Neuroloogiahaiglat.

IMG_5625Patriarch Bartholomew

 

Kingitust vastu võtmas

 *20.mail 2015.a. paigaldati kiriku altariakendele kaks Dolores Hoffmanni vitraaži Päevatõus ja Päevaloojang.

PäevatõusDSCN9446

 

*7.dets. 2016.a. paigaldati uued Dolores Hoffmanni vitraažid kirikusaali parempoolsete akende ette. See on Ingliteaken.

Inglite aken

*7.aprillil 2017.a. paigaldasime Dolores Hoffmanni vitraažid kirik põhjapoolsetele akendele. See on Joona lugu (Jn 2).

Joona lugu

* 22.juulil 2017.a. tähistati piiskopliku liturgiaga kiriku pühitsemise 165.aastapäeva.
Teenisid metrop. Stefanus ja Tartu piiskop Eelija, preestrid Justinus, Enos ja Jüri ning diakon Svjatoslav.

20229771_10211086807219175_6799343915370300851_o

*26.-27.maini 2018.a. külastas meid Oulu sõpruskoguduse rahvas eesotsas Oulu metropoliit Eliaga. Oulu katedraalikoor laulis laupäevaõhtusel kontserdil ja pühapäevasel liturgial. Teenisid metropoliit Elia ja preestrid Marko, Tuukka ja Jüri. Liturgial anti kogudusele üle Oulu ikoonimaalijate poolt maalitud ikoonid.
Palju aastaid Oulu kogudusele!

Oulu metrop Elia koos kaasvaimulike ja Haapsalu koguduse aktiiviga

*2019.a. suvel taastati kiriku kellatorni värvkate.
Värvitud

 • 2019.a. suvel sai värske värvkatte meie kogudusemaja Linda 4.
  IMG_20190921_125046

*15.sept.2019.a. pühitses KP metrop. Stefanus koguduse diakoniks Paavo Paul Pihlaku.

AN5D6508

*2020.a. maikuus ehitasime kogudusemaja ümber uue aia. Vana aed (ehit.1998.a.) oli juba lagunemas.
IMG_20200602_201034

*15.augustil 2021.a.sai kiriku ikonostaas uued ikoonid. Ikoonid on digitaalselt trükitud lõuendile. Vanad ikoonid tagastati ajaloolisele omanikule, Suure-Jaani õigeusukirikule.

cropped-IMG_20210831_102238.jpg

239356634_4329125623868170_2364209604795846903_n

239942026_1015208882582320_861075473958551998_n

 • 2021.a.septembriks sai värske välisilme meie kogudusemaja Linda 2, tuntud ka kui “Wiklandi maja”.
  1632407642440
 • 24.juulil 2022.a. tähistasime koguduse nimepüha ja kiriku pühitsemise 170.aastapäeva. Jumalikul liturgial teenis metrop. Stefanus koos kaasvaimulikega. Ristikäigul ümber kiriku istutati kirikuparki Serbia mänd, tähistamaks kiriku pühitsemise auväärset daatumit.
 • 295878210_10228014303638757_7079716684533153585_n
 • 2022.a. juulikuus sai teoks ammune unistus – kiriku välisfassaadi valgustamine. Töid finantseeris Haapsalu Linn ja tööd teostas AS Triger Pärnust.
 • 1659902053812
 • 3.dets.2022.a. toimus C.Kreegi 133.sünniaastapäeva puhul kontsert-õhtuteenistus. Ka meie kogudusega seotud helilooja loomingut esitasid ansambel “Heinavanker”, kunstiline juht Margo Kõlar ja preester Sakarias Leppik.
  Küünlavalgel toimunud kontsert jääb paljudele lummavana meelde.
  IMG_0451
 • 12.märtsil 2023.a. pühitses Pärnu ja Saare piiskop Aleksander preestriks meie koguduse diakoni Paulus Pihlaku. Isa Paulus hakkab teenima Kuressaare kogudust ja sellega piirnevaid maakogudusi.
  Palju armurikkaid teenimise aastaid!
 • 1678638609463
 • Perioodil september 2018 kuni jaanuar 2023 teenis meie kogudust teise preestrina munkpreester Justinus (Kiviloo). Seoses Konstantinoopoli Patriarhaadi eksarhaadi loomisega Leedu Vabariigis määras pühim patriarh Bartolomeos isa Justinuse Leedu Kiriku eksarhiks. Tänu isa Justinusele tehtud töö eest ja palju aastaid uues ametis!
 • 416062362_10224277418818826_4808243950263617570_n (1)