Avaleht

Külastad Läänemaal Martna vallas asuva Väike-Lähtru ja teiste Läänemaa õigeusukirikute meenutuseks loodud kodulehte.

 

Sellelt lehelt leiad ülevaatlikku materjali Läänemaal tegutsenud ja tegutsevate õigeusu koguduste ja kirikute kohta, samuti seal teeninud vaimulike nimekirjad.

 

XIX sajandil sündis Läänemaale 7 õigeusu kogudust.

Raskuste kiuste ehitati kõikide koguduste juurde peagi pühakojad.
Pea kõik kirikud suleti Nikita Hruštšovi ajal.
Avada ja elavana hoida on õnnestunud vaid Haapsalu kirikud.

*

Väike-Lähtru kirik ja rahvas, 1890.a. foto